A Salmonella Genomi Sziget 1 (SGI1) molekuláris genetikája és ökológiája: mobilitás, terjedés, patogenetikai jelentőség

A Salmonella Typhimurium törzsek humán és állategészségügyi jelentőségének utóbbi 20 évi növekedését egy multirezisztenciát kódoló géncsoport (SGI1) megjelenésével is magyarázzák. A kutatási részfeladat az SGI1 kórtani és terjedési sajátságaira fókuszál.

Megvalósítási időszak: 

2012-2017

Témavezető: 

Kiss János, NAIK, Mezőgazdasági Biotechnológiai Központ, Gödöllő

A kutatási téma anyagi fedezetét biztosítja: 

OTKA K-105635

Az SGI1-et, egy multirezisztenciát kódoló, 43 kb genomi szigetként írták le, S. Typhimurium DT104 fágtípusú izolátumon. Magyarországi élelmiszertermelő állatokból izolált, DT 104-es fágtípusú S. Typhimurium  törzsekben az SGI1 szigetet szinte mindig kimutattuk (1.sz . Ábra). Az SGI1 egyes génjeinek funkcióit, és az SGI1 mobilizációjának feltételeit francia, kanadai, majd hazai kutatók vizsgálták/vizsgálják. A hazai kutatás Kiss János (NAIK-MBK) és az MTA-ATK-ÁOTI témacsoport együttműködésével, az OTKA K-105635projekt támogatásával folyik. Az MTA-ATK-ÁOTI témacsoport. feladata, hogy az SGI1 in vivo és in vitro horizontális átadásának, a bélflórán belüli esetleges terjedésének, valamint pathogenetikai jelentőségének egyes részleteit tisztázza. A sziget in vivo terjedését megfelelően markerezett SGI1-et és a konjugációjához szükséges helper plazmidot hordozó Salmonella donor törzs csirke bélflórába juttatását követően metagenomikai megközelítéssel közösen vizsgáljuk, míg a terjedés molekuláris mechanizmusait, s az ebben résztvevő plazmidok szerepét a témavezető és csoportja (NAIK-MBK) kutatja. Az SGI1 pahogenetikai jelentőségét (pathogenitás, invazivitás, citokin válasz) izogénikus genetikai hátterű, SGI1-et hordozó illetve nélkülöző Salmonella törzspárok in vivo és in vitro összehasonlításával vizsgáljuk.

A Salmonella genomi szigetet (SGI1) hordozó magyarországi Salmonella Typhimurium törzsek

A Salmonella genomi szigetet (SGI1) hordozó magyarországi Salmonella Typhimurium törzsek állatfaji és geográfiai megoszlása, valamint filogenetikai kapcsolatai (Fekete és Nagy, 2008)

További munkatársak: 

NAIK, MBK, Gödöllő: Kiss János témavezető, Olasz Ferenc senior kutató, Murányi Gábor PhD hallgató, Hegyi Anna PhD hallgató, Szabó Mónika kutató, Nagy István PhD hallgató