Multirezisztens Salmonella Infantis evolúciója és pathogenetikai profilja

A hazai csirkeállományok Salmonella Infantis (S.I.) fertőzöttsége az EU átlag háromszorosára nőtt és a human S.I. fertőzöttség is emelkedett. Cél, hogy az új törzsek/klónok genetikai és kórtani sajátosságai alapján minderre magyarázatot találjanak.

Megvalósítási időszak: 

2012-2016

Témavezető: 
A kutatási téma anyagi fedezetét biztosítja: 

OTKA K 101546

A szalmonellózis elleni program eredményeként a két legfontosabb Salmonella szerotípus (S. Enteritidis és S. Typhimurium) előfordulása jelentősen csökkent. A húscsirke állományokban a S. Infantis (S.I.) fertőzöttség és a multirezisztens törzsek aránya viszont feltűnően megnőtt. Ennek molekuláris epidemiológiai és genomikai magyarázatát keresve, a csoport elsődleges munkahipotézise, hogy a multirezisztens S.I. klónok külső forrásból, tenyészanyag importtal kerülhettek a hazai állományokba. A kutatási terv a magyarországi és külföldi húscsirke (broiler) állományokban az utóbbi 10-15 évben elterjedt S.I. törzsek és korábbi (nem-rezisztens) törzsek genetikai-, genomikai, molekuláris-járványtani tulajdonságait, megfelelő külföldi törzsekkel való összehasonlításban kívánja megismerni és alapkutatási szinten (genom manipulációkkal, összehasonlító genom-analízisekkel) keresi a vázolt jelenség evolúciós, pathogenetikai és adaptációs tulajdonságokban rejlő magyarázatát. Az in vitro és in vivo pathogenetikai vizsgálatokat és teljes genom analíziseket, plazmid és pathogenitási sziget (SPI) deléciókat is magában foglaló kutatások előzetes eredményei azt jelzik, hogy a régi és új, valamint hazai és külföldi törzsek virulencia génkészlete alapjában nem különbözik, be bizonyos genetikai vonalak/klónok a horizontális géntranszfer adta lehetőségeket (MDR plazmidokat) jobban hasznosítva nagyobb szelekciós előnyre tehettek szert. 

Salmonella Infantis törzs virulencia indikátor génjeinek kimutatása PCR segítségével

A szerovar specifikus virulencia plazmidra jellemző spvC gén a S. Infantis törzsek esetében hiányzik, míg az egyéb, Salmonellában gyakoribb, virulencia génekkel rendelkeznek

Fotó: Imre Ariel, OTKA együttműködő saját felvétele

További munkatársak: 
Olasz Ferenc senior kutató, igazgató, Kiss János kutató, Szabó Mónika kutató, Wilk Timea kutató, Nagy Tibor kutató (NAIK, MBK Gödöllő)
Emődy Levente senior kutató (PTE, AOK, Orvosi Mikrobiológiai Intézet, Pécs)
Pászti Judit kutató, főosztályvezető (ANTSz, OEK, Budapest)
Nógrády Noémi kutató, Imre Ariel kutató (CEVA-Phylaxia, Budapest)