Halpatogén nyálkaspórás paraziták lehetséges terápiás célgénjeinek vizsgálata

A projekt során meg kívánjuk alapozni egy hatékony kezelés kidolgozását, amelynek segítségével a nyálkaspórások okozta betegségek kezelhetőek lehetnek a halgazdaságokban.

 

Megvalósítási időszak: 

2017-2020

Témavezető: 
A kutatási téma anyagi fedezetét biztosítja: 

NKFI NN 124220

A nyálkaspórások (Myxozoa) a halparaziták egy gazdaságilag jelentős, széleskörűen elterjedt és rendkívül érdekes csoportja. Egyes fajok súlyos elhullást okoznak a természetes élőhelyeken és az akvakultúrában egyaránt. Ilyen faj a pisztráng ivadékok kergekórját okozó Myxobolus cerebralis. Gazdasági károkozásuk ellenére, nincs olyan kidolgozott védekezési mód, ami hatékony lenne nyálkaspórások ellen. A cseh kutatókkal tervezett együttműködés keretében terápiás potenciállal rendelkező nyálkaspórás proteáz gátló gének azonosítását és jellemzését tűztük ki célul. Genomikai, transzkriptomikai és proteomikai módszerek segítségével tervezzük egy kis és egy nagy virulenciájú nyálkaspórás faj szerin proteáz gátló fehérjéit (szerpinjeit) azonosítani, jellemezni és összehasonlítani. Arra számítunk, hogy alapvető ismereteket szerzünk a proteáz gátlók gazda-parazita kölcsönhatásban betöltött szerepéről. Terveink szerint a kiválasztott szerpinek proteomikai jellemzése lehetővé teszi azon fehérjék kiválasztását, amelyek alkalmas célpontjai lehetnek egy nyálkaspórások elleni kezelés kifejlesztésének, így az általuk okozott betegségek is kezelhetőek lehetnek majd a halgazdaságokban.