Vakcinázással megelőzhető vírusos baromfi betegségek molekuláris epidemiológiai vizsgálata

A kutatási projekt célja a vakcinázással megelőzhető vírusos baromfi betegségek molekuláris járványtani vizsgálata.

Megvalósítási időszak: 

2016-2020

Témavezető: 
A kutatási téma anyagi fedezetét biztosítja: 

NKFI K 120201

Az agrárgazdaság egyik húzóágazata a baromfitenyésztés, mely világviszonylatban (és magyarországi viszonylatban is) az éves hústermelés több mint egyharmadát biztosítja. A termelés hatékonyságát több tényező befolyásolja, beleértve a vírusok okozta megbetegedéseket. Rutinszerűen ma nagyjából 15-20 baromfivírussal szemben történik vakcinázás. A vakcinázásnak azonban lehetnek nem kívánatos hatásai is. Itt említhetjük például az új vírusvariánsok felbukkanását vagy egy-egy jól ismert vírus által kiváltott új betegségforma megjelenését is. Annak érdekében, hogy ezeket a jelentős, és a vírusok változékonyságával összefüggő eseményeket megérthessük és nyomon követhessük, gyors, hatékony és a kimutatott kórokozó minél pontosabb leírását lehetővé tevő laboratóriumi módszerekre van szükség. Pályázatunkban azt vállaljuk, hogy az ún. újgenerációs szekvenálási módszereket állítjuk az állatorvosi virológiai rutindiagnosztika és molekuláris járványtani vizsgálatok szolgálatába. Mindezt a tervezett módszertani fejlesztéseken túl több száz baromfivírus genetikai állományának feltérképezésével szeretnénk elérni. Végső soron vizsgálataink eredményei jól hasznosíthatóak lehetnek majd a célzott diagnosztikai módszerek fejlesztése területén, de fontos alapkutatási felismeréseket várunk a baromfivírusok evolúcióbiológiájának kutatása területén is.

 
További munkatársak: 

Ari Eszter, PhD, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Biológiai Intézet, Genetikai Tanszék, Budapest

Bálint Ádám, laboratórium-vezető, PhD, NÉBIH ÁDI, Baromfi és sertés virológiai laboratórium, Budapest

Szalay Dóra, laboratóriumi állatorvos, PhD-hallgató, NÉBIH ÁDI, Baromfi és sertés virológiai laboratórium, Budapest

Szentpáli-Gavallér Katalin, laboratóriumi állatorvos, PhD-hallgató, NÉBIH ÁDI, Baromfi és sertés virológiai laboratórium, Budapest

Thuma Ákos, laboratóriumi állatorvos PhD, NÉBIH ÁDI Emlős-, Vad- és Baromfibetegségek Laboratóriuma, Budapest