Adenovírusok és egyéb vírusok diverzitásának vizsgálata gerinces állatokban

Szűrővizsgálatok segítségével új adenovírusokat és más DNS-vírusokat keresünk különféle, főként változó testhőmérsékletű állatokban. Elvégezzük a vírusok genetikai jellemzését és rendszertani helyük meghatározását.

Megvalósítási időszak: 

2012-2017

Témavezető: 
A kutatási téma anyagi fedezetét biztosítja: 

NKFI-6 OTKA K100163

A házi- és vadon élő állatokban előforduló adenovírusok diverzitásának felderítésében kutatócsoportunk világviszonylatban is vezető szerepet játszik. Meghatározó hatásunk volt e vírusok rendszertani viszonyainak tisztázásában, és az Adenoviridae család hivatalos rendszertanának megújításában. Újabban a hal-herpeszvírusok rendszertanának megváltoztatásához is jelentős adatokat szolgáltattunk. További új vírusok kereséséhez PCR-es szűrővizsgálatokat végzünk a lehető legszélesebb gazdakörből gyűjtött mintákon. Elhullott állatok belső szerveit (máj, lép, bél, tüdő), vagy élő állatokból vett tampon mintákat használunk a vizsgálatra. A PCR-rel nyert DNS fragmentumok szekvenciáját meghatározzuk, és előzetes filogenetikai számításokat végzünk. A törzsfa-rekonstrukciók eredményei alapján különlegesnek bizonyuló vírusok teljes genom elemzésével meghatározzuk az egyes rendszertani egységekbe (nem, faj) sorolt vírusokra jellemző gén összetételt. Az újonnan kimutatott vírusok izolálását is megkíséreljük. Az eddig eltelt időszak alatt számos, a tudomány számára új adeno-, cirkó-, herpesz- és parvovírust fedeztünk fel különféle állatokban, főként madarakban és változó testhőmérsékletű (ún. poikiloterm) gerincesekben. Eredményeink gyakorlati jelentőségét a vírusrendszertan finomítása és a diagnosztikai módszerek fejlesztése jelenti. Pályázati kutatásaink jelentősen hozzájárulnak a posztgraduális képzés színvonalának megtartásához illetve emeléséhez is.

Új adenovírus csoport képviselőinek kimutatása ékszerteknősökben

Egy új, hatodik adenovírus nemzetség képviselőit fedeztük fel ékszerteknősökben. A képen vörösfülű ékszerteknős (Trachemys scripta elegans)

Fotó: Dr. Benkő Mária