Állásajánlat│Laboratóriumi szakasszisztens keresünk! Határidő: 12.15.

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont
Állatorvos-tudományi Intézet

laboratóriumi szakasszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozott idejű hosszabbítható, 2018.01.02-től 2018.09.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: 

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1143 Budapest, Hungária krt. 21.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok : 

A Halparazitológia kutatócsoportban folyó kutatások kivitelezését segítő laboratóriumi szakasszisztensi feladatok szakszerű végrehajtása.

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: 

Egyetem, (MSc), szakirányú végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

Laboratóriumi munkában szerzett gyakorlat. Akvarisztikai jártasság. Jártasság számítógépes adatkezelésben.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

Fényképes önéletrajz. Motivációs levél. Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány az állás elnyerése esetén.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2018. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 

2017. december 15.

A pályázatok benyújtásának módja: 

Elektronikus úton dr. Eszterbauer Edit részére a eszterbauer.edit@agrar.mta.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A beérkezett jelentkezések alapján a munkáltatói jogok gyakorlója személyes meghallgatást követően dönt az állás betöltéséről.

A pályázat elbírálásának határideje: 

2017. december 21.

Dr. Balázs Ervin

főigazgató